Velkommen til oss!


Østenstad Sangeri er et blandet kor med ca 45 sangere, tilknyttet Østenstad Kirke. Øvelsene foregår i kirken på mandager fra
kl. 19.30.